Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu

Thông báo

a. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 8, ngày 12/10/2018 do Thay đổi nội dung đăng ký về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ số 12 Đoàn Như Hài phường 12 quận 4 Tp. HCM đến địa chỉ mới số 40, đường số 1, Khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

b. Thay đổi mấu dấu của công ty: Mẫu dấu mới có hiệu lực từ 13 tháng 10 năm 2018

Chi tiết thông báo xem tại đây.