Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài

  • 30 Tháng Mười Một 2023
Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN)  Chi tiết

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

  • 28 Tháng Mười Một 2023
  • SESCO
Ngày 28/11/2023 , Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn RSM Việt nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023... Chi tiết

Thay đổi kế toán trưởng và Người được Uỷ Quyền công bố thông tin

  • 06 Tháng Mười Một 2023
  • SESCO
Thay đổi kế toán trưởng và Người được Uy Quyền công bố thông tin  Chi tiết