Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

  • 25 Tháng Mười Một 2021
  • sesco
Ngày 25/11/2021, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021... Chi tiết

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

  • 29 Tháng Mười Một 2021
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 Chi tiết

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Phó Giám đốc công ty

  • 02 Tháng Bảy 2021
  • admin
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Phó Giám đốc công ty từ ngày 02/07/2021 Chi tiết