Thay đổi Giám đốc công ty

  • 31 Tháng Năm 2023
  • sesco
Kể từ ngày 01/06/2023, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty giữ chức vụ Giám đốc thay ông Đặng Hồng Trường do kết thúc nhiệm kỳ. Thời hạn bổ nhiệm một... Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

  • 10 Tháng Tư 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Chi tiết

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  • 10 Tháng Tư 2023
  • sesco
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Chi tiết