Đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin

  • 13 Tháng Mười 2023
  • sesco
Công bố thông tin Đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023

  • 28 Tháng Bảy 2023
  • sesco
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 Chi tiết

Tuyển dụng Cán bộ phụ trách Kỹ thuật - Vật tư công ty

  • 12 Tháng Bảy 2023
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT – VẬT TƯMÔ TẢ CÔNG VIỆC- Nội dung công việc sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.YÊU CẦU CÔNG VIỆCYêu cầu:Độ tuổi: từ 45 tuổi đến 55 tuổi.Tốt nghiệp... Chi tiết