Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 11

  • 08 Tháng Sáu 2023
  • sesco
"Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần” của công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06 tháng 06 năm 2023 do thay đổi Người đại diện theo pháp luật của... Chi tiết

Thay đổi Giám đốc công ty

  • 31 Tháng Năm 2023
  • sesco
Kể từ ngày 01/06/2023, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty thay ông Đặng Hồng Trường... Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

  • 10 Tháng Tư 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Chi tiết