Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

  • 26 Tháng Mười Một 2018
  • admin
  • sesco
Ngày 26/11/2018, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Chi tiết

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu

  • 12 Tháng Mười 2018
  • admin
Thông báo: a. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 8, ngày 12/10/2018 do Thay đổi nội dung đăng ký về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ số 12 Đoàn Như Hài... Chi tiết

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD bất thường năm 2018

  • 26 Tháng Chín 2018
  • admin
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Chi tiết