Thông báo ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

  • 13 Tháng Chín 2018
  • admin
08 giờ 30 giờ ngày 25/09/2018, công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đôngbất thường năm 2018 tại: NHÀ KHÁCH HẢI QUÂNĐịa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng Tp. Hải Phòng Kính... Chi tiết

Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018

  • 01 Tháng Tám 2018
  • admin
Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018 Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

  • 31 Tháng Bảy 2018
  • admin
Căn cứ vào khoản 6 Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 31/07/2018 Hội đồng quản trị công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể như sau:Thời gian: Trong... Chi tiết