Xử lý khoản nợ vay dài hạn

  • 20 Tháng Bảy 2018
 Ngày 20 tháng 07  năm 2018, công ty đã xử lý dứt điểm khoản nợ vay dài hạn (bao gồm cả gốc và lãi) tại Ngân hàng TMCP Việt Á theo khoản 1, 2, 3  Điều 4 Nghị quyết... Chi tiết

Bán trụ sở công ty

  • 05 Tháng Bảy 2018
  • admin
Ngày 04 tháng 07 năm 2014, công ty đã bán trụ sở công ty số 12 Đoàn Như Hài phường 12 quận 4 Tp. Hồ Chí Minh theo Điều 4.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết

Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • 20 Tháng Tư 2018
  • admin
  • sesco
Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Chi tiết