Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

  • 20 Tháng Ba 2018
  • admin
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán xem chi tiết tại đây: http://seagullshipping Chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

  • 15 Tháng Ba 2018
  • admin
Chi tiết xem tại đâyhttp://seagullshipping Chi tiết

Thay đổi thành viên HĐQT công ty

  • 05 Tháng Hai 2018
  • admin
Ông Trần Văn Sơn thay ông Hoàng Anh Đức làm thành viên HĐQT công ty từ ngày 05/02/2018 do ông Trần Văn Sơn thay ông Hoàng Anh Đức làm đại diện phần vốn của Tổng công ty... Chi tiết