Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu

  • 12 Tháng Mười 2018
  • admin
Thông báo: a. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 8, ngày 12/10/2018 do Thay đổi nội dung đăng ký về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp từ số 12 Đoàn Như Hài... Chi tiết

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD bất thường năm 2018

  • 26 Tháng Chín 2018
  • admin
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Chi tiết

Mua trụ sở mới

  • 20 Tháng Chín 2018
  • admin
  • sesco
Ngày 20 tháng 09  năm 2018, công ty đã hoàn tất thủ tục mua căn nhà số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận quận 7 thành phố Hồ Chí Minh làm trụ sở mới của công ty theo... Chi tiết