Báo cáo thường niên năm 2017

  • 09 Tháng Tư 2018
  • admin
  • sesco
Báo cáo thường niên năm 2017 Chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCD nam 2018

  • 05 Tháng Tư 2018
  • admin
Thông báo, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: tại đây Chi tiết

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

  • 05 Tháng Tư 2018
  • admin
  • sesco
08 giờ ngày 19/04/2018, công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại: NHÀ KHÁCH HẢI QUÂNĐịa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng Tp. Hải Phòng Kính... Chi tiết