Thay đổi thành viên HĐQT công ty

  • 05 Tháng Hai 2018
  • admin
Ông Trần Văn Sơn thay ông Hoàng Anh Đức làm thành viên HĐQT công ty từ ngày 05/02/2018 do ông Trần Văn Sơn thay ông Hoàng Anh Đức làm đại diện phần vốn của Tổng công ty... Chi tiết

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

  • 26 Tháng Mười Hai 2017
  • admin
Ngày 25/12/2017, công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Chi tiết