Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

  • 30 Tháng Mười Một 2022
  • sesco
Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc công ty và người có liên quan do nhận thừa kế. Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

  • 14 Tháng Mười Một 2022
  • sesco
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc công ty và người có liên quan do nhận thừa kế. Chi tiết

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

  • 04 Tháng Mười Một 2022
Ngày 02/11/2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty thay đổi lần thứ 10 do “Bổ sung, cập nhật thông tin về căn cước công dân của ông Đặng Hồng Trường- chức danh Giám đốc, là Người... Chi tiết