Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

  • 28 Tháng Mười Một 2019
Ngày 28/11/2019, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Chi tiết

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

  • 25 Tháng Bảy 2019
  • admin
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 Chi tiết

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019

  • 14 Tháng Sáu 2019
  • admin
  • sesco
Ngày 14/06/2019, ông Nguyễn Đức Mạnh công bố "Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019" đính kèm. Chi tiết