Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

  • 20 Tháng Giêng 2020
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019LIST OF STATE SHAREHOLDERS AND MAJORITY SHAREHOLDERSMã chứng khoán/Stock code:  SSGNgày chốt danh sách sở hữu/Record date: 26/03/2019STTTên... Chi tiết

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

  • 28 Tháng Mười Một 2019
Ngày 28/11/2019, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Chi tiết

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

  • 25 Tháng Bảy 2019
  • admin
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 Chi tiết