Tài liệu họp ĐHĐCD bất thường năm 2018

  • 13 Tháng Chín 2018
  • admin
  • sesco
Thông báo, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: tại đây Chi tiết

Thông báo ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

  • 13 Tháng Chín 2018
  • admin
08 giờ 30 giờ ngày 25/09/2018, công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đôngbất thường năm 2018 tại: NHÀ KHÁCH HẢI QUÂNĐịa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng Tp. Hải Phòng Kính... Chi tiết

Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018

  • 01 Tháng Tám 2018
  • admin
Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018 Chi tiết