Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

  • 23 Tháng Ba 2022
Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán Chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  • 28 Tháng Hai 2022
  • sesco
Công ty xin thông báo:  Ngày 22/03/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.Chi tiết xem Thông báo Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

  • 28 Tháng Giêng 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Chi tiết